Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Prop. 156 S (2012-2013), Innst. 434 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 434 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Storingets har behandlet en samleproposisjon fra regjeringa som inneholdt mange saker. Stortinget fattet vedtak i sakene i samvar med forslagene fra regjeringa, Bl.a. blir det gitt anledning å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av E134 Stordalen i Hordaland og til å kreve inn bompenger til delvis finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013