Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap"

Prop. 167 S (2012-2013), Innst. 488 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2013 Innst. 488 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig regjerings forslag til endringer i regulativ for tillegg mv til utskrevne vernepliktige mannskaper. Med grunnlag i lønnsoppgjøret for statsansatte ble godtgjøring til vernepliktige mannskaper økt med 1,5 prosent fra 1. juli 2013. Merutgiftene for 2013 er utregnet til 7 404 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013