Næringspolitikken mot 2020

Meld. St. 39 (2012-2013)

Status: Meldingen er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Bortfaller på grunn av Stortingsvalget.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet