Næringspolitikken mot 2020

Meld. St. 39 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Meldingen er referert i Stortinget.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Bortfaller på grunn av Stortingsvalget.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget