Forslag fra stortingsrepresentantene Eleonore Bjartveit, Dag Jostein Fjærvoll og Helga Haugen om utvidede rettigheter ved adopsjon

Dokument nr. 8:18, innst. S. nr. 130 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Jostein Fjærvoll, Eleonore Bjartveit, Helga Haugen Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1991 Innst. S. nr. 130 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1991