Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd

Dokument 3:12 (2012-2013), Innst. 80 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 80 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd. Undersøkelsen viser blant annet at det har vært en sterkt økning i tilskuddene til Norsk kulturfond i perioden, men at det er forskjeller i den geografiske fordelingen av tilskuddene. Undersøkelsen viser videre at det er svakheter i tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd og at søknadsbehandlingen ikke har vært tilstrekkelig dokumentert. En enstemmig komité merker seg Riksrevisjonens hovedfunn og er enig i anbefalingen om at Norsk kulturråd bør vurdere å innhente mer kunnskap om årsakene til de store regionale forskjellene i fordelingen av tilskuddsmidlene, og på denne bakgrunn iverksette hensiktsmessige tiltak med sikte på utjevning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013