Statens eierskap i Cermaq ASA

Prop. 178 S (2012-2013), Innst. 511 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2013 Innst. 511 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Cermaq ASA, der regjeringen ber om fullmakt til både å kjøpe seg opp til en eierandel på 65% i selskapet , og til å selge sine aksjer. Stortinget har, med skiftende flertall, gitt sin tilslutning til de ulike forslagene i proposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013