Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap til Cermaq ASA

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 17. juni 2013

Terje Aasland

leder og ordfører