Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering

Dokument 3:14 (2012-2013), Innst. 161 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 27.03.2014Innst. 161 S (2013-2014)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om statens arbeid med CO2-håndtering. I rapporten kom det frem at kompleksiteten i gjennomføring av CO2-håndtering på Mongstad ble undervurdert, og at det har vært få virkemidler for god kostnadsstyring og rask framdrift. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som ledd i behandling av saken avholdt kontrollhøringer over tre dager. I tillegg til å kommentere Riksrevisjonens funn, omhandler komiteens innstilling også forhold rundt Stoltenberg-regjeringens beslutningen om å skrinlegge prosjektet om fullskala fangst og lagring av CO2 på Mongstad. Stortinget har - med støtte fra representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelige Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne - vedtatt følgende kritikk: "Stortinget finner at den tidligere regjeringens arbeid med fullskala CO2-fangst og -lagring ved Mongstad-anlegget kritikkverdig."

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.03.2014

  Behandlet i Stortinget: 03.04.2014