Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Prop. 199 L (2012-2013), Innst. 35 L (2013-2014), Lovvedtak 23 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2013 Innst. 35 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Kostnader kommer i tillegg til grenser for årlig innskudd. For øvrig ble loven vedtatt i tråd med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.12.2013