Sametingets virksomhet 2012

Meld. St. 48 (2012-2013), Innst. 125 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.02.2014 Innst. 125 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 48 (2012-2013) Sametingets virksomhet 2012. Komiteens innstilling om å vedlegge den protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2014