Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.)

Prop. 205 L (2012-2013), Innst. 45 L (2013-2014), Lovvedtak 25 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2013 Innst. 45 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pengespilloven. Vedtaket medfører endringer i pengespilloven § 10. Tippenøkkelen endres slik at overskuddet fra spillevirksomheten fordeles med 56 prosent til idrettsformål, 26 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Av midlene til kulturformål fordeles 11,1 prosent av Stortinget og 14,9 prosent av Kongen. Det er også vedtatt en bestemmelse om fordeling av overskuddet for spillet Nabolaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.12.2013