Representantforslag om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger

Dokument 8:1 L (2013-2014), Innst. 114 L (2013-2014), Lovvedtak 39 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Lise Christoffersen, Martin Kolberg, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.02.2014 Innst. 114 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (om flaggstenger), jf. dokument 8:1 L (2013-2014). Komiteens innstilling og tilråding til lovvedtak ble enstemmig vedtatt. Komiteens forslag til lovvedtak innebar en utvidelse av forslaget i representantforslaget. Forøvrig ble dokumentet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 04.03.2014