Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer

Innberetning 1 (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.