Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012

Meld. St. 12 (2013-2014), Innst. 129 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2014 Innst. 129 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen. Stortinget vedtok også enstemmig et forslag fra Høyre om å be regjeringen om på egnet måte å rapportere til Stortinget om aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av fiskesalgslagsloven og fiskeeksportloven.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2014