Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 13 S (2013-2014), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 75 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 75 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet under følgende budsjettkapitler: Kap. 490 og 3490 Utlendingsdirektoratet og kap. 491 Utlendingsnemnda

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013