Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 11 S (2013-2014), kap. 1062 og 4062, Innst. 86 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2013 Innst. 86 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt endringer i Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for 2013 med bakgrunn i inntekter ved inndriving av tap i samband med et underslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013