Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 11 S (2013-2014), kap. 1030, 1050 og 4030, Innst. 61 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 61 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2013