Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 19 S (2013-2014), kap. 2426 og 5613, Innst. 74 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 74 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet, for følgende budsjettkapitler: Kap. 2426 SIVA SF og kap. 5613 Renter frå SIVA SF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013