Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1990

St.prp. nr. 1. Budsjett-innst. S. nr. 1 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 1 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1989