Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990

Budsjett-innst. S. nr. 3. Tillegg nr. 2 for 1990

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.12.1989 Budsjett-innst. S. nr. 3 Tillegg nr. 2 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1989