Bevilgninger på statsbudsjettet for 1990

Budsjett-innst. S. nr. 3. for 1990

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 3 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1989