Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

Dokument 3:5 (2013-2014), Innst. 220 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2014 Innst. 220 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forvaltningsrevisjonsapporten om konsesjoner for utbygging av fornybar energi, viser at saksbehandlingen ofte tar lang tid. Riksrevisjonen anbefaler flere tiltak for en mer effektiv konsesjonsprosess. Komiteen sier i innstillingen at det er viktig at det settes overordnede mål og gis tydelige styringssignaler for hvor mye som skal bygges ut av ulik type kraft. Dette kan gjøre konsesjonsbehandlingen mer effektiv og redusere omfanget av konflikter. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2014