Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

Prop. 49 S (2013-2014), Innst. 172 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.04.2014 Innst. 172 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport. Direktivet fastslår at at det skal stilles energi- og miljøkrav til kjøretøy ved offentlige anskaffelser og ved kjøp av kjøretøy til bruk i offentlig persontransport, slik at miljøbelastningen i hele driftslevetiden reduseres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2014