Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020)

Prop. 51 S (2013-2014), Innst. 154 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.03.2014 Innst. 154 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til deltakelse i EU-programmet Horisont 2020, som er det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon 2014-2020.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2014