Endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1990 vedrørende Vegformål og Transportsubsidier

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2. Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1989