Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 936, 1300, 1320, 1323, 1325, 1327, 1329, 1330, 2451 og 2452

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3. Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1989