Statusrapport for Hurumprosjektet og bevilgninger til planlegging

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1. Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 30.11.1989

      Behandlet i Stortinget: 08.12.1989