Representantforslag om å trygge rekrutteringen til fiskeriene ved å sikre skolekvoter som sørger for en fullverdig opplæring av fremtidens fiskere

Dokument 8:24 S (2013-2014), Innst. 167 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johnny Ingebrigtsen, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.04.2014 Innst. 167 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om å trygge rekrutteringen til fiskeriene ved å sikre skolekvoter som sørger for en fullverdig opplæring av fremtidens fiskere. Stortinget har enstemmig besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2014