Forslag fra Kaci Kullmann Five, Astrid Nøklebye Heiberg, Annelise Høegh, Rolf Presthus, Jan P. Syse og Kåre Willoch til endringer i Grunnlovens §§ 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47 og 48 ( lik arverett til Kronen for personer av begge kjønn)

Dokument nr. 12:3 for 1987-88, innst. S. nr. 179 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( forslag nr. 3) Innstilling avgitt 21.05.1990 Innst. S. nr. 179 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990