Forslag fra Stein Rognlien, vedtatt til fremsettelse av Inger Pedersen, til endring av Grunnlovens § 6 ( arverekkefølgen til Kronen)

Dokument nr. 12:4 for 1987-88, innst. S. nr. 179 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( forslag nr. 4) Innstilling avgitt 21.05.1990 Innst. S. nr. 179 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990