Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.04.2014 Innst. 171 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen godkjent innlemmelse i EØS-avtalen av EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur. Infrastrukturregisteret vil først og fremt være til nytte for jernbaneforetak som ønsker tilgang til det norske jernbanenettet, og er dermed avhengige av informasjon om infrastrukturen for å tilpasse sitt materiell.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2014