Særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde

Dokument 7:2 (2013-2014), Innst. 229 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2014 Innst. 229 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet særskilt melding fra EOS-utvalget om påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde. Tjenestens bruk av menneskelige kilder som innhentingsmetode ble også undersøkt, og hvorvidt PST har innhentet eller lagret lister over medlemmer i Internasjonale Sosialister. Utvalget finner det lite sannsynlig at PST har behandlet slike medlemslister, men har ikke kunnet avkrefte det. Komiteen sier i innstillingen at PST bør utvikle bedre rutiner for dokumentering av muntlighet mellom kilde og kildefører. Komiteen ber også om at PST utvikler et regelverk som trekker opp grensene for ulike innhentingsmetoder. Stortinget har vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2014