Årsrapport for 2013 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 16 (2013-2014), Innst. 272 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 272 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapporten for 2013 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Årsrapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2014