Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 2010 - 31. desember 2013

Dokument 6 (2013-2014), Innst. 230 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2014 Innst. 230 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding for ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i fireårsperioden 1. januar 2010 - 31. desember 2013. Dette er siste melding fra nemnda, som ble nedlagt som en følge av at Siviltjenesten er avviklet. Stortinget har vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2014