Representantforslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner

Dokument 8:55 S (2013-2014), Innst. 145 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Trond Giske Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 29.01.2015 Innst. 145 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen, Trond Giske og Dag Terje Andersen om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner ble vedtatt. Det ble også vedtatt å be regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap om de helsemessige konsekvenser ved bruk av blyhagl i jakt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2015