Pensjonar frå statskassa

Prop. 74 S (2013-2014), Innst. 250 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 250 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke gi pensjon i henhold til dei framlagte forslaga i Prop. 74 S (2013-2014) Pensjonar frå statskassa. Pensjon frå statskassa er ei særordning som gir Stortinget høve til å gi ei pensjonsyting til personar som ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar på vanleg måte. Proposisjonen gjeld lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar og ein tilsett i velferdstenesta som Sjøfartsdirektoratet driv i utlandet. Det blei i 2013 utbetalt 14 245 453 kroner til pensjonar. I statsbudsjettet for 2014 er det løyvt 18 500 000 kroner på kapittel 611 Pensjoner av statskassen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2014