Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 273 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere. Et enstemmig Storting har vedtattt en tilleggskompensasjone på 25 G. Dette kommer i tillegg til 2004-ordningen som ga inntil 40 G. Det utrykkes en stor politisk og moralsk beklagelse til dykkerne, deres pårørende og øvrige berørte for hendelsene i perioden 1965 til 1990 og også for prosessen for en endelig avslutning frem til i dag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2014