Representantforslag om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell

Dokument 8:66 S (2013-2014), Innst. 28 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 28 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell. Den nye modellen går inn for at kommunenes lovpålagte oppgaver videreføres og styrkes og at Bufetats regionale oppgaver overføres til fylkeskommunene. Forslaget ble ikke vedtatt, men vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2014