Representantforslag om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud

Dokument 8:75 S (2013-2014), Innst. 50 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 18.11.2014 Innst. 50 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud. Representantforslaget ble vedtatt vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2014