Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Prop. 108 S (2013-2014), Innst. 282 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 282 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til en proposisjon fra regjeringen om Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014