Representantforslag om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget

Dokument 8:81 S (2013-2014), Innst. 123 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Trine Skei Grande Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (V) Innstilling avgitt 11.12.2014 Innst. 123 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 29.01.2015