Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Prop. 124 L (2013-2014), Innst. 153 L (2015-2016)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 04.02.2016Innst. 153 L (2015-2016)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortingets flertall, bestående av medlemmene fra H, FrP, KrF og V har besluttet å sende lovforslaget tilbake til regjeringen. Flertallet ber samtidig regjeringen om å legge frem en ny proposisjon for Stortinget om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven, i tråd med føringene i de vedtak som Stortingets flertall har fattet i saken.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 04.02.2016

  Behandlet første gang i Stortinget 16.02.2016