Representantforslag om utbyggingen av E18 Vestkorridoren og konsekvenser for luftkvalitet og klimagassutslipp

Dokument 8:103 S (2013-2014), Innst. 64 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Vegar Solhjell, Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.11.2014 Innst. 64 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å gjennomføre en konseptvalgutredning og fremme forslag før Stortinget tar til stilling til finansieringen av utbyggingen E18 Vestkorridoren, og da slik at en utbyggingsløsning sikrer ivaretaking av luftkvalitet og klimautslipp. Ved voteringen falt forslaget mot SVs stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2014