Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2014 Innst. 38 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til at Norge setter i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen med Brasil.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2014