Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis

Dokument 3:13 (2013-2014), Innst. 41 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2014 Innst. 41 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis. Undersøkelsen viser at forskningsinfrastrukturen på Svalbard kan utnyttes bedre, at den brukes i mindre grad av norske forskere nå enn tidligere og at eldre forskningsfartøyer ikke tilfredsstiller dagens forskningsmessige behov. Komiteen har påpekt at dette kan få konsekvenser for hovedmålene for norsk svalbardpolitikk. Stortinget har truffet følgende enstemmige vedtak: Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for økt utnyttelse av forskningsinfrastrukturen på Svalbard, herunder tiltak for økt norsk forskningsaktivitet i Ny-Ålesund. Stortinget ber regjeringen vurdere hvilke forutsetninger som må være til stede for at forskningsfartøyene i arktiske farvann i fremtiden samsvarer med de uttalte målsettingene for norsk havforskning, fiskeriforvaltning, klimaovervåking og arktisk forskning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2014