Sametingets virksomhet 2013

Meld. St. 6 (2014-2015), Innst. 57 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 57 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 6 (2014-2015) Sametingets virksomhet 2013. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2014