Representantforslag om erstatningsvern for næringsutøvere innenfor yngleområdet for rovdyr

Dokument 8:1 S (2014-2015), Innst. 141 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Marit Arnstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 29.01.2015 Innst. 141 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Geir Pollestad om erstatningsvern for næringsutøvere innenfor yngleområdet for rovdyr er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2015