Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013-2014

Meld. St. 4 (2014-2015), Innst. 128 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2014 Innst. 128 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringen sender en årlig melding til Stortinget hvor det gjøres rede for oppfølgingen av anmodningsvedtak. I stortingssesjonen 2013-2014 ble det fattet 82 slike vedtak. 34 av disse vedtakene omtales i innstillingen. Meldingen omhandler også oppfølgingen av 13 vedtak fra sesjonen 2012-2013. Kontroll- og konstitusjonskomiteen anser at ni av disse vedtakene ikke er ferdig fulgt opp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2015