Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 19.11.2015 Innst. 57 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Miljøpartiet de grønne behandlet et forslag om avvikling av pelsdyrnæringen. Forslaget fikk ikke Stortingets tilslutning. Et flertall i næringskomiteen viser imidlertid til at det er naturlig å å ta stilling til spørsmålet om framtida for pelsdyrnæringa i forbindelse med behandlingen av en stortingsmelding om norsk pelsdyrhold som er varslet høsten 2016.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2015