Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering)

Prop. 1 S Tillegg 3 (2014-2015), kap. 228, Innst. 12 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 12 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2014